Пилильщик черносмородинный желтый nematus euc tr chus - Аграрный справочник
Agroupp.ru

Аграрный справочник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пилильщик черносмородинный желтый nematus euc tr chus

Пильщик черносмородинный жовтий (Nematus leucotrochus)

Тип шкідника: Шкідник смородини та аґрусу

Ряд: перетинчастокрилі — Hymenoptera

Сімейство: справжні пильщики — Tenthredinidae

Часто зустрічається на поліссі, в лісостепу. Пошкоджує чорну смородину.

Імаго завдовжки 6-7 мм, голова, груди і членики чорні; переднеспинки і крила кришечок жовті; черевце жовто-помаранчеве; ноги іржаво-жовті. Яйце розміром до 1 мм, молочно-біле, блискуче. Личинка довжиною до 5 мм, трав’янисто-зелена, голова жовто-бурий, на черевці сім пар ніг. Кокон — 6-7 мм, світло-коричневий, щільний.

Зимують личинки еонимфы в коконах у ґрунті на глибині 5-7 см. На початку травня заляльковуються і через 8-12 діб вилітають імаго. В популяції переважають самки. Співвідношення кількості самок і самців становить у середньому 8:1 — 11:1. Часто без додаткового живлення, рідше — після нетривалого живлення на квітках зонтичних рослин самки відкладають яйця, розміщуючи їх рядами на нижній стороні листа вздовж головної і бічних жилок. Плодючість — 60-80 яєць. Ембріональний розвиток триває 6-8 діб. Личинки, що відродилися, вигризають у листках чорної смородини отвори, у дорослих століттях об’їдають тканину до головної жилки. Пильщик заселяє середні і нижні яруси кущів. Тривалість розвитку личинок становить 13-14 діб, після чого вони переходять у ґрунт на залялькування. На розвиток одного покоління потрібно від 25 до 32 діб (в залежності від температурного режиму). За рік розвивається три покоління, іноді буває четверте, як правило, факультативне.

Масові розмноження пильщиков спостерігаються періодично.

Чисельність пильщика обмежують хижий клоп, жужелиці, трихограма, золотоочкы. Несправжніх гусениць заражають їздці з родини ихневмониды, з родини бракониды, мухи тахины.

Заходи захисту. Осінній і літній обробіток ґрунту в міжряддях і під кущами смородини й аґрусу. Економічний поріг — 10-12 помилкових гусениці на 100 аркушів при заселенні 15-20% кущів. У разі перевищення економічного порогу шкодочинності шкідника — обробка біопрепаратами або інсектицидами під час відродження личинок. При значній чисельності пильщика може бути проведена друга обробка біопрепаратами або інсектицидами після збору врожаю ягід.

Крыжовниковый пилильщик вредитель крыжовника, смородины

Желтый крыжовниковый пилильщик

Желтый крыжовниковый пилильщик повреждает крыжовник, красную и белую смородину. Взрослое насекомое красновато-желтого цвета, 7 — 8 мм длиной, с черной головой и желтыми ногами.

Личинка голубовато-зеленая, с многочисленными черными бородавками, несущими волоски. У нее черная голова и 10 пар ног, первые 3 пары из них черные (табл. 53).

Табл. 53. Крыжовниковый пилильщик вредитель крыжовника, смородины

Зимуют личинки в почве в плотных паутинных коконах на глубине 2 — 6 см. Ранней весной личинки окукливаются, а через 10-12 дней в период цветения крыжовника и смородины из куколок вылетают взрослые пилильщики.

Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев вдоль жилок в виде цепочки, а не по краям, как бледноногий крыжовниковый пилильщик. Через 7-14 дней появляются личинки, которые вначале выгрызают ткани листьев, оставляя жилки, а затем выедают на них только дырки. Личинки старших возрастов обгрызают листья целиком, оставляя толстые жилки.

Табл. 53. Желтый крыжовниковый пилильщик:

1 — кладка яиц на листе;
2 — ветка крыжовника, поврежденная ложногусеница;
3 — взрослое насекомое; 4 — ложногусеница;
5 — кокон с куколкой внутри

Развитие личинок длится 20 — 28 дней. Окукливаться они уходят в почву. Через 2 недели вылетают пилильщики второго поколения. Развиваются личинки второго поколения так же, как и первого. Закончив развитие, личинки уходят в почву на зимовку. В течение лета вредитель развивается в двух поколениях, а иногда и в трех.

Особенно вредит второе поколение. При массовом размножении пилильщика в результате объедания листьев ягоды мельчают, увядают и осыпаются.

Меры борьбы: те же, что и с бледноногим крыжовниковым пилильщиком.

Черносмородинный плодовый пилильщик

Черносмородинный плодовый пилильщик встречается реже, чем листовые пилильщики. Отмечен в Ленинградской, Московской и прилегающих к ним областях.

Повреждает черную смородину крупноплодных раннеспелых сортов. Взрослое насекомое длиной 3 — 3,5 мм. Тело с желтовато-коричневым брюшком и желтыми ногами. Крылья прозрачные, с желтоватым оттенком.

Личинка грязно-белая, морщинистая, с желтовато-серой головой, темными глазами и треугольным пятном на лбу. Личинка достигает в длину 11 мм и имеет 10 пар ног.

Зимуют личинки в плотных паутинных коконах в почве под кустами черной смородины. В период цветения и в начале образования завязей из куколок выходят взрослые пилильщики.

Самки откладывают яйца по одному в основание крупных завязей цветков. Личинки выходят из яиц и питаются внутри зеленых ягод, выедая семена и заполняя ягоды экскрементами.

Поврежденные ягоды разрастаются, приобретают ребристую форму, раньше срока окрашиваются в черный цвет. Питаются личинки в течение 25 — 30 дней. Незадолго до съема урожая (в начале июля) они прогрызают в ягоде круглое отверстие у плодоножки, выходят наружу и падают на землю, где окукливаются в верхнем слое почвы под кустами. Поврежденные ягоды после ухода личинок опадают. Развивается вредитель в одном поколении.

Средства борьбы с плодовым пилильщиком на смородине

1) осенняя перекопка почвы под кустами для уничтожения зимующих личинок;
2) опрыскивание кустов 50 %-ным трихлорметафосом-3 (20 г на 10 л воды) против взрослых насекомых сразу после окончания цветения смородины; при появлении поврежденных ягод и высокой численности вредителя обработку повторяют:
3) обрывание через 2 недели после окончания цветения поврежденных пилильщиком крупных ребристых ягод и их уничтожение (это мероприятие следует проводить до ухода личинок в почву).

Пилильщик черносмородинный желтый (Nematus leucotrochus)

Тип вредителя: Вредитель смородины и крыжовника

Ряд: перепончатокрылые — Hymenoptera

Семейство: настоящие пилильщики — Tenthredinidae

Часто встречается в полесье, в лесостепи. Повреждает черную смородину.

Имаго длиной 6-7 мм, голова, грудь и членики черные; переднеспинки и крылья крышечек желтые; брюшко желто-оранжевое; ноги ржаво-желтые. Яйцо размером до 1 мм, молочно-белое, блестящее. Личинка длиной до 5 мм, травянисто-зеленая, председатель желто-бурый, на брюшке семь пар ног. Кокон — 6-7 мм, светло-коричневый, плотный.

Зимуют личинки еонимфы в коконах в почве на глубине 5-7 см. В начале мая окукливаются и через 8-12 суток вылетают имаго. В популяции преобладают самки. Соотношение количества самок и самцов составляет в среднем 8:1 — 11:1. Зачастую без дополнительного питания, реже — после непродолжительного питания на цветках зонтичных растений самки откладывают яйца, размещая их рядами на нижней стороне листа вдоль главной и боковых жилок. Плодовитость — 60-80 яиц. Эмбриональное развитие продолжается 6-8 суток. Личинки, возродились, выгрызают в листьях черной смородины отверстия, у взрослых веках объедают ткань к главной жилки. Пильщик заселяет средние и нижние ярусы кустов. Продолжительность развития личинок составляет 13-14 суток, после чего они переходят в почву на окукливания. На развитие одного поколения требуется от 25 до 32 суток (в зависимости от температурного режима). За год развивается три поколения, иногда бывает четвертых, как правило, факультативное.

Массовые размножения пильщиков наблюдаются периодически.

Численность пилильщика ограничивают хищный клоп, жужелицы, трихограмма, золотоочкы. Ложных гусениц заражают всадники из семьи ихневмониды, из семьи бракониды, мухи тахины.

Меры защиты. Осенний и летний обработка почвы в междурядьях и под кустами смородины и крыжовника. Экономический порог — 10-12 ложных гусеницы на 100 листов при заселении 15-20% кустов. В случае превышения экономического порога вредоносности вредителя — обработка биопрепаратами или инсектицидами во время возрождения личинок. При значительной численности пилильщика может быть проведена вторая обработка биопрепаратами или инсектицидами после сбора урожая ягод.

Пилильщик желтый крыжовниковый

Вредитель , статья из раздела: Вредители ягодных культур

Желтый крыжовниковый пилильщик

Nematus ribesii

Пилильщик желтый смородиновый , Красносмородинный желтый пилильщик , Пилильщик ягодный , Pteronidea ribesii

Common gooseberry sawfly

Пилильщик желтый крыжовниковый – вредитель красной и белой смородины и крыжовника. Размножение двуполое. Развитие полное. Зимуют взрослые ложногусеницы в коконах в почве. В различных областях ареала вредитель имеет разное число поколений: в северных развивается только одно, в южных – до пяти. Число поколений изменяется в зависимости от климатических условий текущего года.

Нажмите на фотографию для увеличения

Плодовитость (шт)100-150Генераций в год1-5Яйцо (мм)1,15Личинка (мм)До 17Куколка (мм)До 8Имаго (мм)6-7Размах крыльев (мм)10-16

Морфология

Имаго. Длина тела – 6–7 мм. Наличник спереди с неглубокой широкой срединной выемкой, не достигающей половины его высоты. Крыловая стигма передних крыльев черная или темно-бурая, без широкого бледно-желтого окаймления. Среднеспинка, грудная сторона щитка и брюшко, как правило, сплошь желтого цвета. Усики всегда снизу желтые. Внутренняя шпора на вершине голеней задних ног короткая, значительно короче середины первого членика лапки задних ног. Голова черная, ротовой аппарат и бока головы желтые. Ноги желтые, с черным основанием и вершиной. Третий и четвертый членики усиков равны по длине. [4]

Половой диморфизм. Размах крыльев самца – 10–12 мм, самки – 15–16 мм. [10] У самцов переднеспинка черная. [1]

Яйцо размером 1,15 мм, свежеотложенное имеет молочно-белый цвет. Форма удлиненно-овальная. [3]

Личинка (ложногусеница) длиной до 17 мм, двадцатиногая. Тело с черными щитками, бородавками и пятнами. Голова черная, блестящая. Тело серовато-зеленое [9] или голубовато-зеленое. [10] Первый грудной и предпоследний брюшной сегмент желтого цвета. [2] Церки на последнем сегменте конусовидные, черные. Грудные ноги, исключая основание, черные. Черные пятна на теле часто сливаются и соприкасаются. [9] Личинка шестого (последнего) возраста отличается травянисто-зеленой окраской, черных пятен на ней нет. [3]

Куколка в коричнево-черном паутинном коконе, длиной до 8 мм. [3]

Фенология развития (в сутках)

ПревращениеПолноеПолный цикл25-35Яйцо (эмбрион)7-14Личинка25-27Куколка14-28

Развитие

Имаго вылетают одновременно с развертыванием молодых листочков ягодника, приблизительно в первой половине мая. [5]

Период спаривания короткий. Оплодотворенные самки откладывают яйца цепочками вдоль боковой и главной жилок с нижней стороны листовой пластинки. Плодовитость одной самки – 100–150 яиц. Основная масса яиц откладывается впервые несколько дней, а весь период яйцекладки растянут на 8–10 дней. [3]

Яйцо. Эмбрион развивается за 7–14 дней. [3]

Личинка (ложногусеница). После отрождения ложногусеница соскабливает кожицу с нижней стороны листовой пластинки, а подрастая, прогрызает в ней отверстия. В старших возрастах личинки целиком объедают листья, оставляя лишь жилки. [5]

Потревоженные личинки S-образно изгибаются, поднимают задний конец тела вверх или падают на землю. Личинка последнего, шестого возраста не питается. [3]

Продолжительность питания личинки – 25–27 дней. По окончании этого процесса ложногусеницы уходят в почву и коконизируются, а затем превращаются в куколок на глубине 5 см под землей. Личинки второго поколения встречаются с конца июня до конца июля в период окрашивания ягод. [5] В благоприятные годы и в южных районах ареала можно наблюдать развитие гусениц третьего и пятого поколений.

Зимний период переживают взрослые гусеницы в коконах в почве на глубине 5–7, реже 10 см. [3]

Куколка. Стадия куколки, в зависимости от температурного режима, длится весной 15–28 дней, а у летних поколений она продолжается две-три недели. [3]

Имаго. Вылет молодых пилильщиков первого поколения наблюдается одновременно с распусканием почек. Второе поколение вылетает незадолго до созревания ягод, третье – в августе – сентябре. [5]

Особенности развития. За вегетационный период в различных областях ареала пилильщик желтый крыжовниковый имеет разное число поколений. В северных районах может развиваться только одно поколение в год, а в южных – не менее пяти. Число поколений зависит и от погодных условий конкретного года. Наиболее благоприятно для развития вредителя теплое дождливое лето. В среднем одно поколение развивается за 25–35 дней. [3]

Морфологически близкие виды

По морфологии имаго к описываемому виду близок Черносмородиновый желтый пилильщик (Nematus Ieucotrochus). Он отличается тем, что его грудь сверху на большом протяжении черная. Верхняя часть брюшка тоже сплошь или на большом протяжении зачернена (не менее двух первых тергитов), внутренняя шпора на вершине голеней задних ног длинная, почти равна половине длины первого членика лапки. Грудь черная с желтой переднеспинкой и крыловыми чашечками, усики сплошь черные. Длина тела – 6–7 мм. [4]

В некоторых литературных источниках эти два вида объединяют в один с русским названием Пилильщик желтый смородинный (синоним – пилильщик желтый крыжовниковый) и латинским названием Nematus ribesii (синоним – Nematus Ieucotrochus). [11]

Кроме описываемого вида, часто встречаются Нематус боярышниковый (Nematus lucidus) и Смородиновый листовой пилильщик (Nematus olfaciens), также сходные по морфологии имаго с пилильщиком желтым крыжовниковым (Nematus ribesii). [4]

Географическое распространение

Желтый крыжовниковый пилильщик распространен в Западной и Восточной Европе, в Закавказье, Сибири, Северной Америке. [3]

Вредоносность

Желтый крыжовниковый пилильщик повреждает красную и белую смородину и крыжовник. Вредят личинки (ложногусеницы). В районах с развитием нескольких поколений в год наиболее опасно второе поколение. Периодически наблюдаются вспышки массового размножения вредителя, которые приводят к снижению урожая ягод и гибели растений. [3]

Пестициды

Химические пестициды:

Опрыскивание по вегетации:

В личных подсобных хозяйствах:

Биологические пестициды:

Опрыскивание в период вегетации:

В личных подсобных хозяйствах: [7]

Меры борьбы

Агротехничекие методы. Осеннее перекапывание земли под кормовыми растениями с целью уничтожения куколок. [5]

Химический способ. Своевременное опрыскивание кормовых растений фосфорорганическими соединениями, пиретроидами. [6]

Биологический способ борьбы. Опрыскивание кормовых растений биологическими пестицидами. [6]

Название вида и синонимы представлены согласно: [3] [4] [8] [9] [10] [11]

Оставьте свой отзыв:

Отзывы:

Составители: Григоровская П.И., Зайцева Т.В.

Последнее обновление: 30.03.17 20:01

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Брянцев Б.А Доброзракова Т.Л. Защита растений от вредителей и болезней. Издание пятое, переработанное и дополненное. Ленинград–Москва: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1960. – 480 с.

Васильев В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3-х т. — Т. 2. Вредные членистоногие, позвоночные. — 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. ред. В. П. Васильева; Ред-ры тома В.Г. Долин, В.Н. Стовбчатый.— К.: Урожай, 1988 576.; ил. ОК

Ганиев М.М. Недорезков В.Д. Защита сада в личных подсобных хозяйствах. — М: Колос, 2005 – 189 с. Ил

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Мамаев Б. М., Медведев Л. Н. Определитель насекомых европейской части СССР. — М., Просвещение, 1976 г. — 304 с.

Осмоловский Г.Е., Определитель сельско-хозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений, Л., Колос, 1976г.,стр. 696 с.

Волков С.М., Зимин Л.С., Руденко Д.К., Тупеневич С.М. Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур нечерноземной полосы европейской части СССР. – Москва-Ленинград: государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1955. – 488 с. Иллюстрации из книги. ©

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Фунгициды для винограда
Ссылка на основную публикацию